در باب ماجرای صدیقی

 اول: بپذیریم که حجت الاسلام #صدیقی غفلت مدیریتی کرده و متعاقبا چندین بار متناقض حرف زده است فلذا #مردم حق دارند ابهام و اشکال و اعتراض داشته باشند. دوم: قوه قضائیه و دادستان و مراجع رسمی کشور هنوز توضیحی جامع از ابعاد پرونده و احضارهای احتمالی و … به افکار عمومی نداده اند و به […]

دکتر عزیز نجف پور مقالات