تسری لمپنیزم در برخی از اهالی اندیشه و فرهنگ: از زیباکلام تا منصوری!

آقای دکتر رضا منصوری در یادداشتی کوتاه و البته مبهم، نکاتی در باب شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی ذکر کرده تبدیل “دانشکده علوم پایه” به “دانشکده علوم همگرا و کوانتم” را مورد هجو قرار داده اند و مدعی نفوذ و فساد مالی شده­اند. وی نوشته که “در وادی علم نه تنها به […]

دکتر عزیز نجف پور مقالات